MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Twoja krew ratuje życie

51Po raz kolejny odpowiedzieliśmy na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku dotyczący akcji zbiórki krwi w naszej szkole. Jak zawsze cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem krwiodawców. Od 29 uczniów pozyskano prawie 13 litrów krwi. Chętnych było znacznie więcej, jednak nie mogli oni tym razem zostać dawcami ze względu na stan zdrowia.
Jednocześnie pracownicy Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim informują, że każdy krwiodawca może ubiegać się o wydanie plastikowej karty honorowego krwiodawcy. Wystarczy złożyć do Oddziału podpisane zdjęcie z danymi osobowymi.

52

Joanna Nietupska

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15