MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Diecezjalno-Wojewódzkie Dożynki w Perlejewie

dp17 14 20170913 1049231342Uroczystość święta plonów jest podsumowaniem całorocznego trudu rolników, a jednocześnie stanowi wspaniałą okazję do międzypokoleniowej integracji i wyrażenia dumy z przynależności do wspólnoty, którą łączą wspólne wartości: umiłowanie rodzimej ziemi, szacunek do pracy i chleba.

Ten szczególny szacunek do chleba wyróżnia nas spośród innych narodów. Podczas dożynkowego obrzędu dzielimy się nim i dziękujemy tym, którym go zawdzięczamy. Za tegoroczne plony dziękowaliśmy 9 września w Perlejewie podczas Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek.
Nie mogło zabraknąć na nich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W korowodzie dożynkowym dumnie maszerował poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły. Przy stoisku uwijali się uczniowie klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy częstowali ciasteczkami wypieczonymi na zajęciach praktycznych. Nasza obecność podczas Dożynek Wojewódzko –Diecezjalnych spotkała się z żywym zainteresowaniem licznie przybyłych tego dnia do Perlejewa gości. Stoisko ZSCKR w Rudce odwiedziło wiele osób, w tym tak zacnych jak Biskup Drohiczyński Jego Ekscelencja Tadeusz Pikus, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

galeriafoto

 

logo w

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15