MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ŚWIĘTO SZKOŁY, DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2018

18 3212 października 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce uroczyście obchodzono Święto Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, w której uczestniczyli nauczyciele, pracownicy, uczniowie, zaproszeni goście i rodzice. Odświętna gala odbyła się w szkolnej auli. Pani Dyrektor, Halina Leszczyńska, serdecznie powitała wszystkich zebranych i wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązała do patrona szkoły i Dnia Edukacji Narodowej. Przekazała też treść życzeń od organów samorządowych i parlamentarzystów. Odczytano również list z życzeniami od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie, po uroczystym ślubowaniu, uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.
Świąteczny dzień był okazją do podziękowań nauczycielom i pracownikom szkoły za pracę i szczególne osiągnięcia. Wyróżniającym się – Pani Dyrektor wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły oraz złożyła gratulacje nauczycielom wyróżnionym odznaczeniami resortowymi i nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W świąteczną atmosferę tego dnia wpisały się również serdeczne podziękowania Pani Dyrektor za wieloletnią pracę w naszej szkole i liczne osiągnięcia zawodowe Pani Krystynie Snarskiej.
Podziękowania i życzenia skierowali również do pedagogów i pracowników szkoły zaproszeni goście: Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce – ks. Andrzej Kiersnowski, Wójt Gminy Rudka – Pan Andrzej Anusiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka – Pan Grzegorz Marek Godlewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Małgorzata Mirończuk.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, którzy wspierani występem zespołu „Septyma” uatrakcyjnili obchody Święta Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej przedstawieniem pt. „W podziękowaniu za wiedzę, serce.... ‘’.

galeriafoto

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15