MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Akcja – segregacja – podsumowanie zbiórki

18 34Z sukcesem zakończyliśmy szkolną zbiórkę elektroodpadów. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły udowodnili, że są odpowiedzialnymi i świadomymi konsumentami.

Troska o środowisko nie jest im obca. Na wezwanie Akcja Sprzątanie świata – Polska 2018, w której priorytetem była promocja segregacji odpadów i recyklingu, uczniowie dostarczyli do wyznaczonych pojemników elektrośmieci z domowych zakątków. Podczas akcji udało się zebrać 25,5kg zużytych baterii i 54 sztuki(4,5kg.) niepotrzebnych, nieużywanych telefonów komórkowych. Zebrane odpady zostaną przekazane wyspecjalizowanej firmie do recyklingu, utylizacji. Ponadto przygotowano gazetkę edukacyjno-informacyjną oraz przeprowadzono, w każdej klasie, zajęcia tematyczne, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, podczas których uczniowie utrwalili wiedzę o szkodliwości elektrośmieci i istocie dbania o środowisko. 18 33Kto inny, jak nie nasi uczniowie, kształcący się w kierunkach rolniczych, będzie znał i doceniał czystość gleby i wód, które będą stanowić główne źródło ich pracy.

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15