MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

100 lat Niepodległości Polski

18 359 listopada 2018 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły złotymi literami. Tego dnia uczciliśmy 100 lat Niepodległości Polski.

Szkoła odświętnie udekorowana, w gablotach – okolicznościowa wystawa, na ekranie telewizora na szkolnym korytarzu – prezentacje o patriotycznej wymowie i pieśni: Szara Piechota, Pierwsza Brygada i inne. W atmosferę obchodów Niepodległości Polski wprowadziła nas przygotowana specjalnie na tę okoliczność patriotyczna scenografia na auli szkolnej. Całości dopełnił galowy strój uczniów i nauczycieli. W tym świątecznym nastroju rozpoczęliśmy uroczystą akademię z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dokładnie o godzinie 11.11, dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski zaśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Świętując Niepodległą, podobnie jak setki tysięcy innych polskich szkół, włączyliśmy się w akcję „Rekord dla Niepodległej” przeprowadzonej z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W wyjątkowy nastrój tej historycznej chwili wpisało się okolicznościowe wystąpienie pani dyrektor Haliny Leszczyńskiej, która w celu podkreślenia trudnych i zawiłych, jakże często przepełnionych cierpieniem i ofiarą losów stulecia naszej ojczyzny, zaprezentowała fragmenty wspomnień obrazujące dzieje polskich rodzin wplecione w skomplikowane tryby historii. Wspomnienia stanowią osobistą pamiątkę z rodzinnych zbiorów. Pani dyrektor odniosła się, w swoim przemówieniu, do znaczenia wolności w życiu człowieka. Zaakcentowała wagę chwili, którą dane nam było wspólnie przeżyć – wielki Jubileusz Stulecia Niepodległości.
Jedną drogą dziś wszyscy idziemy. Niech droga naszego życia będzie kontynuacją historycznych dróg i niech zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności. Niech nadrzędnym celem dla każdej i każdego z nas będzie Ojczyzna i Wolność i tak jak naszym ojcom, dziadom i pradziadom towarzyszy hasło Bóg – Honor – Ojczyzna.
„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wpływom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia ...Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”
(Jan Paweł II). W duchu tych słów młodzież naszej szkoły przedstawiła montaż słowno – muzyczny, który uświetnił to szczególne wydarzenie, jakim były obchody 100 lat Niepodległości Polski w ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce.
Iluminacja pałacu – siedziby szkoły – w barwach biało – czerwonych uświetniła szkolne obchody Stulecia Niepodległości Polski.

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15