MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Pamiętamy…..

18 40Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do złożenia życzeń i podziękowań nauczycielom, ale też dzień, kiedy swoją wdzięczność możemy wyrazić pamięcią o tych, których już nie ma pośród nas, a którzy odcisnęli swój ślad w społeczności naszej szkoły.


Dlatego w tym dniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązanki i znicze na grobach dyrekcji i nauczycieli związanych z naszą szkołą oraz na grobie hrabiego Potockiego, jednego z właścicieli pałacu, w którym znajduje się nasza szkoła.
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.”

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15