MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Dla tych, którzy odeszli…

18 39„Ciszą cmentarną ukołysani,
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.”
E. Daniszewska

 

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca, czasu, światopoglądu czy religii. 31 października, w przeddzień Wszystkich Świętych, młodzież z Samorządu Uczniowskiego, jak co roku, odwiedziła cmentarze. Uczniowie uporządkowali grób rodziny Potockich i opuszczone groby zmarłych nauczycieli oraz zapalili znicze i złożyli wiązanki na grobach nauczycieli związanych z naszą szkołą.

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15