MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

18 44W środę 12.12.2018r. 116 podlaskich uczniów szkół średnich i techników otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium dostaje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre.
W tym roku w naszej szkole stypendium tym została wyróżniona uczennica Aneta Gnatowska. W imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli dyplomy Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaska Kurator oświaty Beata Pietruszka.
Pani Kurator pogratulowała uczniom i ich nauczycielom doskonałych wyników. Życzyła, aby nie poprzestali na laurach i w dalszym ciągu rozwijali swoje uzdolnienia.
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wyraził nadzieję, że młodzi utalentowani Podlasianie „będą realizować swoje dalsze aspiracje w ramach lokalnej społeczności i naszego państwa. Tak, by jedno z drugiego czerpało siły do rozwoju”.
Serdecznie gratulujemy Anecie oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15