MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

18 44W środę 12.12.2018r. 116 podlaskich uczniów szkół średnich i techników otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium dostaje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre.
W tym roku w naszej szkole stypendium tym została wyróżniona uczennica Aneta Gnatowska. W imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli dyplomy Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaska Kurator oświaty Beata Pietruszka.
Pani Kurator pogratulowała uczniom i ich nauczycielom doskonałych wyników. Życzyła, aby nie poprzestali na laurach i w dalszym ciągu rozwijali swoje uzdolnienia.
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wyraził nadzieję, że młodzi utalentowani Podlasianie „będą realizować swoje dalsze aspiracje w ramach lokalnej społeczności i naszego państwa. Tak, by jedno z drugiego czerpało siły do rozwoju”.
Serdecznie gratulujemy Anecie oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15