MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

O bezpieczeństwie - spotkanie z przedstawicielami Policji w internacie.

18 71Ideą przewodnią prelekcji było przybliżenie młodym ludziom podstawowych pojęć związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne i procedur jakie obowiązują w przypadku nieprawidłowych zachowań uczniów.

Omówiono także najczęściej popełniane przez młodych ludzi przestępstwa z kodeksu karnego jak kradzieże, rozboje czy cyberprzemoc - opierając się na realnych przykładach z życia.18 73 W dalszej części spotkania policjanci przypomnieli młodzieży najważniejsze zasady ruchu drogowego. Zaapelowali o rozsądek i ostrożność oraz przestrzeganie przepisów. Szczegółowo omówiono przepisy dotyczące osób pieszych oraz przypomniano o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych po zmierzchu. W celu zaakcentowania jak ważne są to elementy, przeprowadzono eksperyment. Wieczorny pokaz jak widoczne są osoby noszące odblaski i te które ich nie posiadają nie pozostawia wątpliwości. Na zakończenie wychowankowie otrzymali informacje o zawodzie policjanta, zostali zapoznani z warunkami przyjęć oraz poszczególnymi etapami rekrutacji. Dziękujemy pani Sylwii Bagniuk z Wydziału Prewencji oraz Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Leszkowi Krawcowi za ubogacające spotkanie, cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

18 72

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15