MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Szkolne dni profilaktyki 2019

18 80Edukować, wspierać, zapobiegać - pod takim hasłem przebiegał w naszej szkole tegoroczny tydzień profilaktyki i zdrowej żywności.

Zasadniczym celem szkolnych dni profilaktyki jest uświadomienie uczniom,
że szeroko pojęta profilaktyka to myślenie perspektywiczne o zdrowym stylu życia oraz dobre funkcjonowanie w sferze fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Realizowane w tym czasie przez uczniów i nauczycieli zadania miały przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym oraz utrwalać właściwe postawy wobec zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się.
Wsparciem działań była akcja informacyjna pod hasłem „Już wiem, co jem a czego unikać”. Zaprezentowano również materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia, które poprzez wymowną symbolikę niosły za sobą czytelny przekaz i żywo przemawiały do wyobraźni odbiorców ukazując zgubne skutki nikotynizmu.
Obchody tygodnia profilaktyki rozpoczęły się 18.marca warsztatami dla uczniów klas pierwszych nt. szkodliwości palenia. Zajęcia prowadził terapeuta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Trzy dni później odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna nt. mechanizmów wchodzenia w uzależnienia.
Na kilkanaście dni przed finałem dni profilaktyki, przed wszystkimi uczniami postawione zostały różne zadania. Były to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, artystycznym i sportowym. Powołane komisje konkursowe dokonały wyboru najlepszych wykonawców i autorów danych prac, których na apelu podsumowującym wyróżniono nagrodami.
Jakie zadania wybrano w tym roku szkolnym?
Pod hasłem „Nałogi – droga do nikąd” uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne. W zadaniu pn. „Profilaktyka pędzlem malowana” młodzież „przeniosła” na papier myśl przewodnią wylosowanego wiersza. Kryterium zwycięstwa była kreatywność uczniów oraz stopień „zgodności” tekstu wiersza z obrazem (lub przekonujący członków komisji komentarz słowny do obrazu).
„Papierosy są do ...” to początek międzyklasowych zmagań literackich, podczas których młodzież poprzez fraszkę, wiersz czy tekst piosenki własnego autorstwa miała przekonać słuchaczy o szkodliwości palenia. Ta sama idea przyświecała zadaniu pn. „Wizytówka”. Tym razem każda klasa na drzwiach swojej pracowni umieściła graficzny wyróżnik, który w sposób symboliczny negował palenie papierosów.
Bardzo wzruszające prace pojawiły się w odpowiedzi na indywidualne zadanie
pn. „Mój Anioł Stróż”. Poproszono uczniów, aby w dowolnej formie literackiej przedstawili czynniki, sytuacje i okoliczności, które zapobiegły lub mogą odwieść ich od wejścia w uzależnienia.
W tygodniu poprzedzającym finał szkolnych dni profilaktyki nieco inaczej wyglądały również lekcje wychowania fizycznego, którym w tym czasie przyświecało hasło „Sport przeciw nałogom”. Promowana przez nauczycieli idea zdrowego wypoczynku i dobrej zabawy została wzmocniona przygotowaną i przeprowadzoną przez każdą klasę grą, która w sytuacjach pozaszkolnych pozwoli dobrze bawić się „bez wspomagania”.
Przeprowadzone zostały dwa konkursy wiedzy - konkurs o zdrowej żywności i zdrowym odżywianiu oraz konkurs o szkodliwości palenia.
Jak co roku w obchody szkolnych dni profilaktyki włączyła się biblioteka szkolna – przygotowane przez nauczycieli biblioteki ekspozycje można było obejrzeć w czytelni oraz w gablocie na holu głównym szkoły.
22. marca na apelu podsumowującym odbył się ostatni konkurs zaplanowany w tegorocznym programie - w ramach zadania „Wesoła kuchnia” uczniowie ubrani w robocze rękawice obierali jajka, a o zwycięstwie decydował czas i dokładność.
Przed wręczeniem nagród i rozdaniem klasom Certyfikatów uczestnictwa w Tygodniu profilaktyki i zdrowej żywności, uczniowie i nauczyciele wysłuchali wykładów poprowadzonych przez zaproszonych gości. Kierownik sekcji żywności i żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim omówiła problem szkodliwości cukru i napojów energetyzujących, zaś spotkanie z profilaktykiem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przybliżyło uczniom wiedzę
o tym, w jaki sposób unikać zagrożeń związanych z pracą poza granicami kraju i nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Młodzież otrzymała również ulotki tematyczne oraz miała okazję, używając alkogogli, sprawdzić stopień upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu.

Komisja ds. profilaktyki i bezpieczeństwa w szkole serdecznie dziękuje Zarządowi Samorządu Uczniowskiego za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu szkolnych dni profilaktyki.

galeriafoto

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15