MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Olimpiada wiedzy z religii 2019

18 8429 marca 2019 r. nasi uczniowie Patrycja Da Rocha i Sebastian Tymiński wzięli udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy z religii pod hasłem: „Oto siewca wyszedł siać...”, która miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Spotkanie otworzyła Pani dyrektor Agnieszka Piekarska. Uczniowie przez 90 minut pisali test wiedzy z religii. Zagadnienia dotyczyły m.in. wybranych fragmentów z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, Katechizmu Kościoła Katolickiego, oraz encyklik: Laborem exercens, Rerum novarum, Mater et magistra. Organizatorem olimpiady z religii był katecheta z tej szkoły ks. Karol Nasiłowski.

galeriafoto

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15