MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Dzień Nowoczesnej Technologii w Edukacji

18 88Tegoroczny pierwszy Dzień Wiosny był obchodzony w naszej szkole wyjątkowo. Włączyliśmy się w realizację „Dnia Nowoczesnej Technologii w Edukacji” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach tego wydarzenia zorganizowano konkurs w formie szkolnej gry multimedialnej. Każda klasa, stanowiąca odrębny zespół, miała za zadanie rozwiązanie w jak najkrótszym czasie sześciu zadań, za które otrzymywała fragment kodu QR. Hasło będące rozwiązaniem należało odczytać poprzez zeskanowanie ułożonych wszystkich części. Każda z drużyn zajmowała klasopracownię, w której znajdował się Laptop lub PC oraz rzutnik z tablicą interaktywną czy ekran interaktywny. Aby wykonać zadania uczniowie musieli skorzystać z internetu, oprogramowania tablicy multimedialnej oraz różnych aplikacji w telefonie komórkowym Musieli użyć m.in. programu do rozpoznawania dźwięku lub zeskanować kod QR.
Wszystkie klasy bardzo zaangażowały się w rozwiązywanie zadań. W nastroju zabawy, pracy zespołowej i zasad zdrowej rywalizacji rozpoznawali utwór i uzupełniali tekst na temat autora, układali puzzle, wykreślali wiosenną faunę i florę, łączyli w pary wyrażenia, uzupełniali krzyżówkę na podstawie filmu oraz rozwiązywali tekst z pytaniami z kodem QR.

galeriafoto

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15