MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Wyjazd integracyjny uczniów pierwszych klas. 2018

18 26W naszej szkole tradycją stało się organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych dla uczniów pierwszych klas.

Integracja jest ważna w funkcjonowaniu każdego zespołu, ponieważ przyczynia się do wzajemnego poznania i nauki współpracy. Uczniowie pierwszych klas mieli już kilka okazji, by zapoznać się ze sobą. Spotkali się w naszej szkole podczas zorganizowanego dla nich Dnia Otwartego a także w czasie dwudniowego spotkania integracyjnego pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Jednak biorąc pod uwagę, że początek roku szkolnego to trudny okres dla uczniów w nowej szkole, a zarazem pełny oczekiwań, wychowawcy pierwszych klas wraz ze swoimi uczniami wzięli udział 3 października 2018 r. w kolejnym wyjazdowym spotkaniu integracyjnym, którego celem było współuczestniczenie w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji. Wyjazd integracyjny zakładał połączenie „przyjemnego” z „pożytecznym”. Uczniowie zwiedzali Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Bycie uczniem szkoły rolniczej zobowiązuje do poznania tradycji wiejskich. Zorganizowany przez pracowników Muzeum pokaz tradycyjnego wędzenia wędlin zakończył się konsumpcją smacznych kiełbasek. Następnie w Rezerwacie Przyrody w Korycinach, gdzie zachowały się w naturalnym stanie zbiorowiska leśne grabowo - dębowe charakterystyczne dla Wyżyny Drohiczyńskiej, uczniowie zapoznali się z pracą szkółki leśnej i wzięli udział w pogadance na temat „Las nie jest miejscem na odpady”. Mimo niesprzyjającej tego dnia pogody dopisała atmosfera i humor. Ten krótki czas spędzony wspólnie przez uczniów obu klas: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego, można uznać za udany.

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15