MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Kolejny rok szkolny rozpoczęty…

19 001Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy Mszą Świętą odprawioną w miejscowej świątyni pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.

Następnie Pani dyrektor Halina Leszczyńska ciepło i serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości, nauczycieli, pracowników, młodzież oraz ich rodziców. Szczególne słowa skierowała do tych, którzy wraz z reformą wkraczają w progi naszej szkoły po raz pierwszy. W swoim wystąpieniu nawiązała także do wyjątkowej daty, jaką jest 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej.
Na długi, pełen wyzwań nowy rok szkolny 2019|2020 Pani dyrektor Halina Leszczyńska życzyła całej społeczności szkolnej mądrości, odwagi połączonej
z rozwagą, pozytywnych doświadczeń oraz wielu sukcesów w różnych obszarach życia.
Uroczyste rozpoczęcie roku zakończyło się spotkaniami wychowawców z uczniami w klasach.

galeriafoto

 

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15