MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Jubileusz 60-lecia SZKOLNICTWA ROLNICZEGO w Rudce 4. października 2019r.

19 008Słowa:,, Musimy powrócić i odzyskać swoją przeszłość, abyśmy mogli zrozumieć, po co i w jaki sposób staliśmy się tym, kim jesteśmy dziś’’- stały się myślą przewodnią obchodów 60-lecia ZSCKR im. K. Kluka w Rudce i V Zjazdu Absolwentów.

 

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudce, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk oraz Biskup Senior Antoni Dydycz.
Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli do siedziby szkoły, gdzie poświęcono muzeum szkolne oraz dokonano otwarcia nowo przebudowanego budynku gospodarczego, zwanego „Gacówką”, który od teraz służyć będzie młodzieży jako warsztaty szkolne. Wychowankowie szkoły – niezależnie od kierunku kształcenia – będą w nim nabywać nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie przetwórstwa płodów i produktów rolnych metodami tradycyjnymi na bazie dobrej jakości surowców, w szczególności ekologicznych. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach realizowanego projektu pn.„Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnego im. K. Kluka w Rudce”.
Dalsza część jubileuszowych obchodów odbyła się w pięknie udekorowanej na tę okoliczność hali sportowej. Rozpoczęły się one wprowadzeniem przybyłych na uroczystość Pocztów Sztandarowych, odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz odtańczeniem poloneza w wykonaniu zespołu,, Małe Podlasie”, a następnie Dyrektor Halina Leszczyńska powitała wszystkich licznie przybyłych gości.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, a także zbieranie informacji o historii szkoły i jej dorobku. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. Ze szczególnym wzruszeniem myśleliśmy w tym dniu o tych dyrektorach, nauczycielach, pracownikach szkoły i absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, że już nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia w wielu sercach i umysłach. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Pani Dyrektor uhonorowała byłych i emerytowanych dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników, nauczycieli, wychowawców internatu, oraz pracowników, którzy w ciągu 60 lat współtworzyli historię tego miejsca. Budowali oni podwaliny dla aktualnego rozwoju i pozycji szkoły, która łączy dziś „z pasją tradycję i nowoczesność”. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą na co dzień, wspierających jej działania edukacyjno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Podziękowanie otrzymali również sponsorzy, dzięki którym obchody jubileuszowe 60-lecia szkolnictwa rolniczego w Rudce mogły być zorganizowane z należną im oprawą.
60. rocznica istnienia szkoły to świetna okazja, by uhonorować oddanych jej aktualnych nauczycieli i pracowników. Szczególnie zasłużeni dla rozwoju szkoły nauczyciele otrzymali: Złote Medale za Długoletnią Służbę, Medale Edukacji Narodowej i odznaczenia resortowe Zasłużony dla Rolnictwa. Pani Dyrektor Halina Leszczyńska również przyznała nauczycielom i pracownikom nagrody dyrektora za wyróżniającą pracę i jej efekty.
Na ręce pani Dyrektor słowa uznania oraz gratulacje złożyli zaproszeni i licznie przybyli na uroczystość goście.
Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się część nieoficjalna, czyli program artystyczny, w którym wystąpili również nasi absolwenci.
Tego dnia spotkaliśmy się jeszcze raz... , na Balu Absolwenta. Wspomnieniom i serdecznym rozmowom nie było końca.
Rocznica 60-lecia szkoły stała się świętem wspomnień, okazją do snucia refleksji, a jej podniosła atmosfera na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich przybyłych. Szkoła to przecież młodość, przyjaźnie, bywa, że na całe życie i najpiękniejsze lata. Gdy do nich powracamy, łza w oku się kręci.
W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy za szczere życzenia, pamięć o szkole oraz za obecność i uwagę nam poświęconą w tym ważnym dla nas dniu...
Z całego serca i ogromną wdzięcznością dziękujemy JE Ks. Biskupowi Drohiczyńskiemu Piotrowi Sawczukowi i JE Ks. Biskupowi Seniorowi Antoniemu Dydyczowi, Pani Joannie Gumuli – Z-cy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz WSZYSTKIM NASZYM ZACNYM GOŚCIOM i ABSOLWENTOM...
Dziękujemy za pamięć o nas w tym dniu, gratulacje i przekazany szkole prezent... Panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu - Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panu Szymonowi Giżyńskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

,,Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł”.
Monika A. Oleksa

galeriafoto

listyGr

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15