MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Uroczystość ślubowania klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej 2019

19 038Minął pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Liczne grono pierwszoklasistów ukończyło właśnie proces adaptacji do naszej społeczności tradycyjnym ŚUBOWANIEM KLAS PIERWSZYCH.

Przyrzeczenie na Sztandar Szkoły uczniów klas pierwszych przyjęła pani Dyrektor Halina Leszczyńska.
Uroczystość odbyła się 11.10.2019 r i była połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział: zaproszeni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice.
Uczniowie klas pierwszych pod okiem wychowawców przygotowali krótką część artystyczną. Były życzenia i piękne kwiaty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15