MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

E-papierosy – niebezpieczny problem

19 053W Polsce, jak również w innych częściach świata, ogromnym problemem jest rosnąca liczba osób uzależnionych od e-papierosów, w tym liczną grupę stanowią nieletni.

W dystrybucji i promocji e-papierosów wśród młodzieży wykryto szereg nieprawidłowości. Powszechna dostępność tej używki oraz ogromna niewiedza e-palaczy sprawiają, że e-dymek staje się szczególnie niebezpieczny.
Warto pamiętać, że bez względu na formę w jakiej stosuje się wyroby tytoniowe – papierosy, fajki, cygara – substancje w nich zawarte są w każdej postaci niebezpieczne dla zdrowia. Należy podkreślić i zarazem ostrzec, że bierne wdychanie dymu tytoniowego, czyli przebywanie wśród osób aktywnie palących, jest jeszcze groźniejsze. Dotychczasowy, jak się okazuje błędny sąd o bezpieczeństwie używania e-papierosów, zaczyna nabierać innych barw. W Stanach Zjednoczonych w związku z występowaniem w ostatnim czasie tajemniczej choroby płuc związanej z e-papierosami podjęto działania zmierzające do zakazu ich sprzedaży, a nawet całkowitego używania. Ze względu na stosunkowo nieliczne badania długotrwałe skutki korzystania z e-dymka były w dużej mierze nieznane. W związku z tymi doniesieniami e-papierosy powinny być uznawane przez palaczy za równie niebezpieczną używkę, co tradycyjne papierosy.
W aerozolu e-papierosów znajduje się roztwór inhalacyjny nikotyny zawierający bezwonną, oleistą ciecz o wysokiej lepkości i słodkawym smaku, którą jest glikol propylenowy, woda demineralizowana wraz z dodatkiem nikotyny w różnym stężeniu oraz substancje aromatyzujące. Ze względu na zawartość związków węglowych substancje te mogą mieć nie tylko działanie kancerogenne, ale także prowadzić do chorób serca i demencji.
Palenie e-papierosów uzależnia i wpływa negatywnie na zdrowie, prowadząc do poważnych chorób m.in. płuc, a w konsekwencji do zgonów.

Oliwia Pawłowska

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15