MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Indeks dla Rolnika 2019

19 0675. grudnia 2019r. uczniowie ZSCKR w Rudce uczestniczyli w II etapie VI Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”, którego współorganizatorami byli: ZSCKR w Starym Brześciu, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Sieć Szkół Rolniczych MRiRW.

19 068Celem Konkursu, którego III i zarazem ostatni etap odbędzie się wiosną na UT-P w Bydgoszczy, jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, wykraczającej poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Ważnym przy tym jest też ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako ciekawego miejsca pracy i życia oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania. Na zwycięzców czekają indeksy na Bydgoską Uczelnię.
19 069Do II etapu zgłoszono 23 szkoły rolnicze z całej Polski, a z nich 69. uczniów.
26. najlepszych uczestników zakwalifikowało się do III etapu. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły - III klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik: Radosław Ferenc i Piotr Tryniszewski. Gratulujemy uczniom i pedagogom, którzy przyczynili się do sukcesu, życząc jednocześnie jak najlepszych wyników w III., ostatnim etapie Konkursu.

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15