MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ZEBRANIE Z RODZICAMI

19 0849 lutego 2020r. odbyło się zebranie z rodzicami, którego celem było podsumowanie pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Spotkaniu przyświecały słowa Z. Ziglera,, Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz”. Zgromadzonych w auli rodziców powitała pani dyrektor Halina Leszczyńska. Następnie, przedstawiła osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze uczniów oraz powiedziała o tym, czym żyła szkoła w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, a także przedstawiła plany na najbliższą przyszłość. Uzupełnieniem prezentacji ustnej pani dyrektor była prezentacja multimedialna przygotowana przez pana Jarosława Bobla. Na zakończenie tej części spotkania pani Dyrektor zaprosiła rodziców do nowo przebudowanego budynku gospodarczego, zwanego,, Gacówką”, który służy młodzieży jako warsztaty szkolne przetwórstwa płodów rolnych metodami tradycyjnymi.. Czekał tam na nich poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, który stanowił owoc odbytych przez nich warsztatów. Następnie, rodzice w towarzystwie wychowawców udali się na spotkania klasowe.

galeriafoto

kliknij6

corono960

4 43019 109

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15