MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

19 098Uroczystość ukończenia szkoły odbyła się 24.04.2020 r. w formie wideokonferencji.

Przed monitorami komputerów o godzinie 10.30 spotkali się:dyrektor szkoły Halina Leszczyńska, wychowawcy klas: Oliwia Pawłowska,Teresa Snarska i absolwenci klas: klasa IV TŻiUG,klasa IV TR i klasaIV TA.Pomimo innych warunków, podczas uroczystości niczego nie brakowało.
Pani Dyrektor skierowała szereg ciepłych słów do absolwentów, przedstawiła czteroletnie osiągnięcia i wyróżnienia oraz odczytała listy gratulacyjne dla rodziców.
Wychowawcy jeszcze raz przekazali swoim wychowankom najważniejsze wskazówki życiowe oraz podziękowali im za współpracę w procesie edukacyjnym. Nie zabrało też słów podziękowań absolwentów skierowanych do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.
Były też łzy wzruszenia. Wszyscy życzyli sobie powodzenia i utrzymywania dalszych wzajemnych kontaktów.

ue2

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15