MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Wkrótce w Szepietowie, ruszają szkolenia z przetwórstwa dla uczniów szkół rolniczych

20 004Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami:

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie realizuje operację pn.: „Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych”.
Zapraszamy uczniów szkół partnerskich do wzięcia udziału w warsztatach z przetwórstwa mleka i mięsa, które odbędą się we wrześniu w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych powstałym przy PODR Szepietowo. Jest to baza szkoleniowa do przeprowadzania szkoleń oraz pokazów związanych z tematyką przetwarzania żywności. To właśnie w tym miejscu odbędą się warsztaty, na których uczniowie poznają zasady, którymi powinni się kierować przy wytwarzaniu odpowiedniego produktu. Jednym z cykli szkoleniowych będą warsztaty z przetwórstwa mleka na sery. Podczas zajęć będzie możliwość zapoznania się z wszystkimi etapami powstawania sera podpuszczkowego. Instruktorzy omówią procesy zachodzące przy powstawianiu skrzepu, przy jego prasowaniu, soleniu oraz przy dojrzewaniu. Będzie również możliwość degustacji gotowego już sera powstałego na bazie tej samej receptury.
Kolejnym tematem będzie przetwórstwo mięsa na więdliny. Szkolący zaprezentują proces powstawania białej kiełbasy. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem jaki jest potrzebny do profesjonalnego wytworzenia wyrobów wędliniarskich jak i wypróbowania ich w praktyce. Szkolący przedstawią najważniejsze czynniki wpływające na jakość finalnego produktu.
Wszystkich uczniów chcących wziąć udział w warsztatach zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego u dyrekcji własnej szkoły.

Terminy szkoleń:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie – 15 września
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty
w Komorowie w Starym Lubiejewie – 28 września
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu – 29 września
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce – 30 września


Do pobrania w sekretariacie szkoły:


Formularz zgłoszeniowy
Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Za treść merytoryczną informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.


Krzysztof Kuteszko

 

ue2

klikkf

Zywno prostoklikenauczanie

DTZCI430RDTZCI430U

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15