MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Uczniowie ZSCKR im. K. Kluka w Rudce wzięli udział w warsztatach z przetwórstwa w PODR Szepietowo

20 007Projekt realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Celem operacji było przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy praktycznej w zakresie przetwórstwa spożywczego. Uczniowie poznali proces technologiczny przetwórstwa mleka i mięsa. W ramach przetwórstwa mięsa uczestnicy poznali proces wyrobu białej kiełbasy, natomiast w ramach przetwórstwa mleka proces wyrobu sera. Warsztaty odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uczniowie szkół rolniczych poprzez uzyskaną wiedzę praktyczną, są przygotowani do wdrażania tej wiedzy we własnym gospodarstwie rolnym, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich a w konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce wziął udział w projekcie 30 września 2020 roku . 20-osobowa grupa uczestników wraz z dwoma opiekunami uczestniczyła w warsztatach z zakresu przetwórstwa mięsa i mleka. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, biorąc udział w kolejnych etapach procesu produkcji białej kiełbasy i serów podpuszczkowych. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologią produkcji i sprzętem jaki jest potrzebny do profesjonalnego wytworzenia wędlin i serów. Zostali zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej oraz termicznej mięsa i mleka.
Prowadzący warsztaty poruszali także zagadnienia dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności oraz przetwórstwa w ramach działalności Marginalnej, Lokalnej, Ograniczonej (MLO) a także Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). Udział w warsztatach to dla młodzieży naszej szkoły możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Zdobyte umiejętności są szansą dla uczniów szkół rolniczych do podejmowania działań ożywiających produkcję żywności na wsi oraz wzrostu aktywności zawodowej i rozwoju obszarów wiejskich.
Za treść informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Katarzyna Panas

galeriafoto

ue2

klikkf

Zywno prostoklikenauczanie

DTZCI430RDTZCI430U

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15