MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Konkurs „Niepodległa piórem i obiektywem”.

20 013Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Niepodległa piórem i obiektywem”.

Głównym celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami oraz promowanie młodych talentów poprzez odkrywanie ich zainteresowań i uzdolnień.
Uczestnicy konkursu mogli wziąć udział w rywalizacji w trzech kategoriach. Mogli napisać opowiadanie na temat związany z Bitwą Warszawską 1920 r., wiersz o tematyce miłości do Ojczyzny lub wykonać zdjęcie tekstu kultury nawiązującego do rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz innych wydarzeń upamiętniających budowanie Niepodległości w latach 1918-1920.
Nasi uczniowie wzięli udział we wszystkich kategoriach konkursu. Najlepsze prace szkolne jury zakwalifikowało do etapu centralnego. O pozytywną ocenę jury powołanego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą się ubiegali z naszej szkoły autorzy jednego opowiadania, trzech wierszy i trzech zdjęć. Ogłoszenie wyników konkursu przewidziano na 10 grudnia 2020 r.

ue2

klikkf

Zywno prosto

 

 

18 38

 

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960polskiebazarek.plproduktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15