MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Stypendyści z naszej szkoły

01224 listopada w sali koncertowej Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Stypendystką Prezesa Rady Ministrów z naszej szkoły jest Marta Kowalczuk, uczennica klasy III technikum agrobiznesu. Warunkiem otrzymania tego wyróżnienia są nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale także najlepsza średnia wśród uczniów z danego typu szkoły.

Stypendia wręczali Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku i Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski. Podlaski Kurator Oświaty gratulował stypendystom ich osiągnięć, podziękował również nauczycielom i podkreślił znaczenie ich pracy, dzięki której uczniowie mogli rozwijać swoje uzdolnienia.

Uroczystość uświetnił też występ uzdolnionych uczniów białostockich szkół muzycznych.

29 listopada w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, na której 200 stypendystów otrzymało potwierdzenia uzyskania wsparcia finansowego za dobre wyniki w nauce. Stypendia unijne w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011" przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy płatne jednorazowo na koniec października 2011r. Jest ono finansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 13,5% z budżetu państwa i w 1,5% z budżetu województwa podlaskiego. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego pan Jacek Piorunek uhonorował zdolnych młodych ludzi. Wśród wyróżnionych osób znalazł się nasz uczeń Paweł Rogucki, uczeń klasy IV technikum agrobiznesu.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała utalentowana wokalnie Sara Al-Shokliya oraz magik Łukasz.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.

Helena Warmijak

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15