MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Zwiedzamy hotele

013W ramach realizacji programu nauczania zajęć praktycznych w technikum żywienia i gospodarstwa domowego zorganizowane zostały wyjazdy do hoteli i obiektów turystycznych.

Klasa III TŻ analizowała pomieszczenia hotelarsko- turystyczne pod względem ich standardu, wyposażenia pokoi oraz oferty dodatkowej dla gości Hotelu Gołębiewski w Białymstoku, Zajazdu Zagłoba w Ploskach oraz Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim. Największe zainteresowanie młodzieży wzbudził Aquapark Tropicana, który niestety, z powodu braku odpowiednich strojów, mogli obejrzeć tylko przez szybę.

Klasa IV TŻ poznawała zasady obsługi hotelowej, room-serwisu oraz komunikacji między poszczególnymi działami w Hotelu Żubrówka oraz Białowieskim w Białowieży. Odwiedzili również Restaurację Carską znajdującą się w zabytkowym budynku dworca kolejowego.

Nie wszystkie treści programowe mogą być zrealizowane w warunkach szkolnych, dlatego też obydwa wyjazdy, zorganizowane przez p. Mirosławę Barwińską, wzbogaciły wiedzę uczniów i zostały przez nich bardzo pozytywnie ocenione.

Joanna Nietupska

galeriafoto

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15