MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Kolejny sukces na OWiUR

050W dnia 1-2 czerwca br. w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem odbył się XXXVI finał Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zakwalifikowało się do niego 217 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy po przebrnięciu eliminacji okręgowych rywalizowali ze sobą w dziewięciu blokach przedmiotowych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, ogrodnictwo i leśnictwo.

Z naszej szkoły do finału centralnego zakwalifikowało się 2 uczniów w bloku produkcja zwierzęca - Marek Murawski i Karol Radulski. Obaj uczniowie otrzymali tytuł laureata oraz roczne stypendium fundacji BGŻ.

Uzyskanie trzeciej lokaty przez Karola i siódmej przez Marka jest dużym osiągnięciem, ponieważ tegoroczny finał, jak podkreślił prof. Andrzej Radecki, charakteryzował się bardzo wysokim poziomem uczestników.

Naszym laureatom życzymy powodzenia na studiach.

Elżbieta Romanowicz

galeriafoto

ue2

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15