MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Kolejny sukces na OWiUR

050W dnia 1-2 czerwca br. w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem odbył się XXXVI finał Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zakwalifikowało się do niego 217 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy po przebrnięciu eliminacji okręgowych rywalizowali ze sobą w dziewięciu blokach przedmiotowych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, ogrodnictwo i leśnictwo.

Z naszej szkoły do finału centralnego zakwalifikowało się 2 uczniów w bloku produkcja zwierzęca - Marek Murawski i Karol Radulski. Obaj uczniowie otrzymali tytuł laureata oraz roczne stypendium fundacji BGŻ.

Uzyskanie trzeciej lokaty przez Karola i siódmej przez Marka jest dużym osiągnięciem, ponieważ tegoroczny finał, jak podkreślił prof. Andrzej Radecki, charakteryzował się bardzo wysokim poziomem uczestników.

Naszym laureatom życzymy powodzenia na studiach.

Elżbieta Romanowicz

galeriafoto

 

logo w

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15