MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Ze świąteczną wizytą w ZS CKR w Sejnach

0531 czerwca 2012r. delegacja naszej szkoły - dyrektor Halina Leszczyńska wraz z Pocztem Sztandarowym ZS CKR w Rudce - wzięła udział w uroczystości obchodów 65-lecia ZS CKR w Sejnach. Uroczystościom rocznicowym towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz poświęcenie nowego sztandaru.

Mimo deszczowej pogody Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach odwiedziło w tym dniu wielu zacnych gości. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała p. Agnieszka Miszczak-Płuciennik - Naczelnik Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki. W uroczystościach wzięli też udział: p. Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm RP, p. Natalia Raźniak - Wicedyrektor KCER w Brwinowie, p. Wiesława Ćwiklińska - Wicedyrektor Oświaty w KO w Białymstoku, Liudvicas Milasius - Konsul Republiki Litwy, a także przedstawiciele władz, instytucji i organizacji różnych branż.

Spotkanie to było doskonałą okazją do przybliżenia społeczeństwu osiągnięć szkoły w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym oraz podziękowania jej byłym i obecnym pracownikom za wkład pracy w rozwój szkolnictwa zawodowego na Sejneńszczyźnie.

Uroczystość piękna, podniosła, z budzącą duży aplauz oprawą artystyczną. Szczególne zainteresowanie i entuzjazm budziły występy szkolnego zespołu mażoretek "Lejdis".

Na ręce dyrektora szkoły, p. Henryka Wydry, złożono wiele ciepłych słów, gratulacji, życzeń i drobnych upominków, które będą przypominały ten dzień przez kolejne lata... Wśród dobrze życzących Panu Dyrektorowi i samej szkole nie zabrakło też dyrektorów "bliźniaczych" ZS CKR prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy we wspólnym wystąpieniu życzyli dobrych, owocnych i wymiernych efektów dalszej pracy, jak najwięcej satysfakcji z niej i kolejnych tak pięknych rocznic.

My tam również byliśmy, miód - bez wina - piliśmy i w kolejce do serdecznych życzeń na przyszłość i gratulacji pięknej uroczystości też się ustawiliśmy...

H. L.

galeriafoto

 produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15