MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Rok szkolny 2011/2012

Wyjazd szkoleniowy

052W dniach 04.06-05.06.2012r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie działając na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego zorganizował wyjazd szkoleniowy mający na celu prezentację dobrych przykładów działalności rolniczej. W wyjeździe tym uczestniczyli uczniowie z klas III TR i III TA oraz ich koledzy z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Czytaj więcej...

Łatwiej, szybciej, skuteczniej, czyli... MASZYNY ZIELONKOWE NA POLACH ZS CKR w Rudce

0515 czerwca 2012r. na polach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbył się pokaz pracy nowoczesnych maszyn z linii zielonkowej firmy Krone oraz ciągników firmy Same Deutz Fahr. Zorganizowany on został we współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym AGRO-ROLNIK ze Śniadowa, które nie tylko sprowadziło do nas te maszyny, ale też zasponsorowało pyszny bigos, będący dziełem... naszych szkolnych kucharek.

Czytaj więcej...

Kolejny sukces na OWiUR

050W dnia 1-2 czerwca br. w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem odbył się XXXVI finał Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zakwalifikowało się do niego 217 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy po przebrnięciu eliminacji okręgowych rywalizowali ze sobą w dziewięciu blokach przedmiotowych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, ogrodnictwo i leśnictwo.

Czytaj więcej...

Motywatory kariery

049Biuro Karier oraz Studenckie Koło Przedsiębiorczości działające przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku wraz z Wojewódzką Podlaską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy zorganizowało w dniach 28 maja – 1 czerwca 2012r. w murach Uczelni Tydzień Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Piknik "Poznaj Dobrą Żywność"

048W dniu 26.05.2012r. w kampusie SGGW w Warszawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało piknik rodzinny "Poznaj Dobrą Żywność". W tym szczególnym dniu - Dniu Matki, na gościnne tereny uczelni przybyło wiele rodzin. Również i my, naszą szkolną rodziną, przybyliśmy na tę imprezę.

Czytaj więcej...

Młodość wolna od palenia

047W dniach 31.05-01.06.2012 w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia bez Tytoniu. Samorząd Uczniowski we współpracy z Panią Pedagog Iwoną Falkowską włączył się w obchody tego dnia, proponując swoim kolegom udział w różnych zadaniach. Każda klasa miała przygotować i przedstawić plakat i prezentację w dowolnej formie na wylosowany temat. Odbył się też konkurs wiedzy na temat szkodliwości palenia oraz prezentacje: wierszy, piosenek, aforyzmów o tematyce antynikotynowej.

Czytaj więcej...

W kuchni praktycznie

04623 maja uczniowie klasy III technikum żywienia mieli okazję uczestniczenia w zajęciach praktycznych prowadzonych pod kierunkiem absolwenta naszej szkoły - Mariusza Pietraszko pracującego na stanowisku kucharza w hotelu konferencyjnym Horsley Towers w Anglii. Miały one na celu wdrożenie uczniów do pracy na różnych stanowiskach zarówno na sali konsumenckiej jak w dziale produkcyjnym w zakładzie gastronomicznym o podwyższonym standardzie.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

04518 maja 2012r. tegoroczny absolwent technikum rolniczego, Marek Murawski wziął udział w 4 Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, organizowanym przez miesięcznik "AGROmechanika Technika w gospodarstwie" i Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, oraz JM Rektora SGGW. W konkursie brało udział prawie 200 szkół. Marek startował również w roku ubiegłym, zajmując 30 miejsce.

Czytaj więcej...

Szkoła Dobrego Wyboru

044Kolejny rok w ZSCKR odbywaja się zajęcia dla uczniów klas pierwszych w ramach projektu "Szkoła Dobrego Wyboru". Zajęcia poprzedzone były ankietą diagnozującą zagrożenia wśród uczniów. Prowadzone są przez p. pedagog Iwonę Falkowską oraz p. Katarzynę Panas - Tenderenda przy współpracy z wydziałem prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Spotkania te mają formę warsztatów a uczniowie poza wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień nabywają umiejętności pracy w grupie i asertywności. Zakończeniem projektu będzie wywiadówka profilaktyczna dla rodziców młodzieży klas pierwszych.

Czytaj więcej...

Wspomnienie św. Izydora

043Dnia 13 maja 2012r. Pani Dyrektor Halina Leszczyńska i poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Magdalena Łaszczuk, Barbara Szpakowska i Mariusz Kuszelewski wzięli udział w obchodach uroczystości wspomnienia św. Izydora Oracza Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy, które odbyły się w Parafii Ducha Świętego w Białymstoku. We Mszy Świętej pod przewodnictwem abp Stanisława Szymeckiego uczestniczyli liczni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, podlascy rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele Lasów Państwowych oraz poczty sztandarowe szkół i organizacji rolniczych.

Czytaj więcej...

 

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15