MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

ZSCKR w Rudce Gospodarzem Finału XVII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym"

04220 marca 2013 r. w murach naszej szkoły odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". Jego głównymi organizatorami były: KRUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku. Honorowy Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Obecność tak zacnych gości, jak p. Mieczysława Baszko - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, p. Barbary Sołomiewicz - Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku, p Elżbiety Łapińskiej-Żurkowskiej - Nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy, p. Mirosława Surowca - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz p. Stanisława Bachurka - Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku uświetniła pobyt wszystkich przybyłych do naszej szkoły i podniosła rangę samego konkursu.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów szkół rolniczych z całego województwa podlaskiego.

W oczekiwaniu na rezultaty pisemnych zmagań uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu naszego zespołu wokalnego oraz odbyli medialny spacer po szkole. Jej historię i codzienność zajmująco zaprezentował p. Jarosław Bobel - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSCKR.

Konkurs "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", wpisując się swoją wieloletnią tradycją w kalendarz uczniów szkół rolniczych, jest działaniem ukierunkowanym na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz na zmniejszenie nierzadko tragicznych w swych skutkach zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych. Przygotowując się i uczestnicząc w konkursie uczniowie - potencjalni rolnicy - uświadamiają sobie zagrożenia chorobowe i zagrożenia wypadkami w środowisku wiejskim. Poznają także podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, które mogą te zagrożenia wyeliminować.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Za zwycięzców konkursu uznamy też tych wszystkich, którzy w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy w swoich gospodarstwach.

Elżbieta Owerczuk

18 70

18 76

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15