MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

"Szczęśliwej drogi już czas" - pożegnanie maturzystów

046Dnia 26 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas IV Technikum Agrobiznesu, Technikum Rolniczego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Po oficjalnym wystąpieniu pani dyrektor Haliny Leszczyńskiej zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe. Nagrodą Dyrektora wyróżniona została Karolina Wyszyńska. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Absolwenci podziękowali swoim wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom i pacownikom za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III TŻ.

Wojciech Boczkowski, Urszula Artysiewicz, Krystyna Snarska

 

logo w

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15