MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

"Szczęśliwej drogi już czas" - pożegnanie maturzystów

046Dnia 26 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas IV Technikum Agrobiznesu, Technikum Rolniczego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Po oficjalnym wystąpieniu pani dyrektor Haliny Leszczyńskiej zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe. Nagrodą Dyrektora wyróżniona została Karolina Wyszyńska. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Absolwenci podziękowali swoim wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom i pacownikom za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III TŻ.

Wojciech Boczkowski, Urszula Artysiewicz, Krystyna Snarska

18 70

18 76

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15