MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Wakacje...

055W piątek 28 czerwca 2013r. zakończyliśmy długi, pracowity i pełen sukcesów rok szkolny 2012/2013. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego Zespołu.

Zakończenie roku to czas podsumowań osiągnięć i sukcesów uczniów, dzień, w którym najlepsi są nagradzani. Pani dyrektor Halina Leszczyńska wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem uczennicom z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem oraz tym, którzy uzyskali średnią ocen 4,0 i wyższą. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Pani dyrektor podziękowała także wszystkim uczniom, którzy twórczo i chętnie angażowali się w życie szkoły, rozwijali własne zainteresowania i mieli wpływ na sukcesy szkoły.

W imieniu rodziców słowa podziękowania za trud włożony w wychowanie i wykształcenie, okazaną pomoc i wyrozumiałość wobec uczniów przekazała pani Grażyna Kowalczuk, natomiast uczennica Anna Marczuk dziękowała i przepraszała za nieudolność i nieodpowiedzialność w działaniu i zachowaniu młodzieży, która najczęściej jest wynikiem i braku doświadczenia.

Prawdziwie letni nastrój, mimo padającego za oknem deszczu, mogliśmy już poczuć oglądając część artystyczną przygotowaną przez młodzież z koła teatralnego i zespołu muzycznego. Następnie uczniowie i wychowawcy klas spotkali się, by podziękować wzajemnie za rok pracy i otrzymać upragnione świadectwa.

Życzymy wszystkim udanego bezpiecznego wypoczynku.

Krystyna Stępkowska

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15