MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

24 kwietnia uczeń klasy drugiej technikum rolniczego , Łukasz Piekutowski, zwycięzca eliminacji szkolnych, uczestniczył w finale centralnym VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, organizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW i miesięcznik AgroMechanika, pod patronatem JM Rektora SGGW, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W szóstej edycji konkursu udział wzięło ok. 2700 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym.

Do udziału w finale zgłosiło się 145 szkół. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy programów nauczania.

18 70

18 76

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15