MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

24 kwietnia uczeń klasy drugiej technikum rolniczego , Łukasz Piekutowski, zwycięzca eliminacji szkolnych, uczestniczył w finale centralnym VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, organizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW i miesięcznik AgroMechanika, pod patronatem JM Rektora SGGW, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W szóstej edycji konkursu udział wzięło ok. 2700 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym.

Do udziału w finale zgłosiło się 145 szkół. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy programów nauczania.

ue2

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15