MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Leśne Echo Rudki dotarło do pierwszej mety

057aByło to ostatnie i finalne zadanie gry. Ostatnie szansa, by zawalczyć o punkty i aby zbudować pomost w przyszłość - przenieść dotychczasową grę w rzeczywistość. Naszym zadaniem było przygotowania spotkania z przedstawicielami samorządu naszej gminy w celu zaplanowania przyszłości. W przeddzień tego, jakże ważnego dla nas spotkania, zastanawialiśmy się w jaki sposób chcielibyśmy nadal działać. Bo, że chcemy, wiedzieliśmy już od dawna.

Spotkanie, które zorganizowaliśmy odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a zaprosiliśmy na nie wójta gminy p. Andrzeja Anusiewicza, przewodniczącego Rady Gminy Rudka - p. Bogdana Kresso oraz panie dyrektor obu naszych szkół: p. dyrektor Halinę Leszczyńską i p. dyrektor Danutę Kresso. Pan przewodniczący z racji na pilny wyjazd nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, ale zapewnił nas o swoim oraz wszystkich radnych wsparciu w każdym naszym działaniu.

Po serdecznych powitaniach tutorka grupy p. Maria Smorczewska podsumowała nasze blisko dziesięciomiesięczne zmagania. Między innymi powiedziała: "byliśmy mniej lub bardziej widoczni, ale dzisiaj każdy wie, z kim kojarzy się nazwa LEŚNE ECHO RUDKI". Tak, to prawda. Przez 10 miesięcy graliśmy w Radę - jako uczestnicy projektu ale również jako lokalna grupa aktywnej młodzieży. Działaliśmy pod swoją własną nazwą, a także pod szyldem projektu "Gramy w Radę, damy radę". Pokazaliśmy naszej społeczności, że potrafimy działać, że osiągamy wyznaczone przez siebie cele. A to co robiliśmy nie było dla nas , ale również z korzyścią dla innych.

Nasi goście z wielkim uznaniem wypowiadali się o naszej aktywności, o naszej wspaniałej współpracy z samorządem oraz wszystkimi instytucjami. Usłyszeliśmy, że nasza rola i nasz głos w środowisku jest bardzo ważny. Okazało się, że obie strony, my i samorząd są otwarte i gotowe na dalszą współpracę. Owocem spotkania jest podpisana przez wójta p. Andrzeja Anusiewicza deklaracja o chęci stworzenia gminnego programu współpracy z młodzieżą. Spotkamy się we wrześniu aby wspólnie taki program opracować.

Leśne Echo Rudki

 

 

logo w

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15