MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Krzyżewo 2015

04W dniu 4 września 2015 r. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie zorganizowała Dzień Kukurydzy. Na uroczystość zaproszono Dyrekcję nauczycieli i uczniów naszej szkoły .W imprezie wzięła udział młodzież z klasy II TR.
Głównym celem imprezy było zaprezentowanie nowych odmian kukurydzy. Kolejnym ciekawym punktem spotkania był pokaz dorobku firm nasiennych w zakresie hodowli nowych odmian kukurydzy oraz w produkcji nawozów. Podczas Dnia Kukurydzy można było zauważyć duże zainteresowanie rolników i uczniów zarówno ofertą firm hodowlanych jak i nowościami w dziedzinie nawożenia
Dzień Kukurydzy zakończył się poczęstunkiem, któremu towarzyszyły ciekawe rozmowy.
W imieniu Dyrekcji ,nauczycieli oraz uczniów serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz gorące przyjęcie nas na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie.

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15