MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Nasz udział w XV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. newfoto

0611 września 2015 roku odbył się w Białymstoku XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasz udział w tej uroczystości stał się już tradycją i na trwale wpisał się w szkolny kalendarz. W tym roku obchodom Marszu przyświecało motto „Koniec wojny 1945 – 1989. Nowe zniewolenie."
Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce na czele z Sztandarem Szkoły wzięli udział wraz z opiekunami w przemarszu ulicami Białegostoku od Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego. Wszystkim udzieliła się podniosła atmosfera uroczystości, której istotną częścią był udział w mszy świętej celebrowanej przez Metropolitę Białostockiego w towarzystwie licznego grona księży. Uroczystość zakończyła się przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka.
Oprócz przemarszu w gronie tysięcy uczestników, uczniowie mogli zwiedzić wystawy okolicznościowe i stałą ekspozycję Muzeum Sybiru w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego. Można było również zapoznać się z licznymi publikacjami książkowymi na temat wywózek Polaków na Syberię w ciągu wieków naszej trudnej historii prezentowanymi przy tej okazji.
Udział w Marszu był ważnym elementem lekcji wychowania patriotycznego uczniów.

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15