Ewangelizacja i posługiwanie charyzmatami

  • Drukuj

1610 października 2015 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbył się III Archidiecezjalny Dzień Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich przybyłych gości: J. E. Ks. Bpa Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa, wszystkich przybyłych księży, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Halinę Leszczyńską wraz z małżonkiem Jerzym Leszczyńskim - Członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, kierownictwa, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich przybyłych członków Odnowy w Duchu Świętym z Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Łomżyńskiej i Drohiczyńskiej.
Tematem przewodnim Archidiecezjalnego Dnia Jedności była „ Ewangelizacja i posługiwanie charyzmatami". Spotkanie przebiegło w atmosferze miłości i uwielbienia Boga. Poprzedzone zostało słowem wstępnym Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa. Nie zabrakło budujących świadectw oraz konferencji – Ks. Wojciecha Nowackiego „Ostatni rozkaz" i Ks. Andrzeja Drapały „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą". Kapłani z wielką troską wskazywali drogę i cel naszego wspólnego ewangelizowania. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i odbywamy naszą ziemską wędrówkę pod sztandarem Krzyża Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Mu wdzięczni za otrzymane łaski i doświadczenie jedności w Duchu Świętym.
Zwieńczeniem dnia była Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył Ks. Robert Figura, współkoncelebrowali kapłani koordynatorzy diecezjalni oraz kapłani prowadzący wspólnoty w swoich parafiach, a homilię wygłosił Ks. Wojciech Nowacki. Po skończonej Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i rozpoczęła się adoracja oraz modlitwa o uzdrowienie, prowadzona przez diecezjalną grupę wstawienniczą pod przewodnictwem Ks. Andrzeja Witerskiego.
Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem koordynatorzy diecezji drohiczyńskiej Ks. Andrzej Witerski i Jadwiga Porzezińska podziękowali wszystkim zaangażowanym w organizację tego spotkania. Szczególne podziękowania składali na ręce Pani Dyrektor Szkoły Haliny Leszczyńskiej za możliwość przeprowadzenia spotkania wspólnot archidiecezji białostockiej na terenie ZSCKR w Rudce.
K.R. i Ks.R F.

galeriafoto