MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Zasłużony dla rolnictwa

21Dnia 14 października 2015 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyła się centralna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej szkół, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzięli w niej udział: Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Kuratorium Oświaty Województwa Mazowieckiego, władz samorządowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół rolniczych z całego kraju oraz cała społeczność miejscowej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się występem Zespołu Pieśni i Tańca „ Bez Wianka", działającym przy Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie dyrektor ZSCKR w Starym Lubiejewie powitał zgromadzonych gości i złożył życzenia pracownikom oświaty. Pan Minister Nalewajk w swoim wystąpieniu złożył wyrazy szacunku i uznania dla pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół.
Pogratulował dotychczasowych dokonań edukacyjnych realizowanych na rzecz młodzieży, polskiej wsi i rodzimego rolnictwa oraz życzył dalszych osiągnięć i sukcesów.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rolnictwa", Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Nagrody Dyrektora ZSCKR w Starym Lubiejewie. Z naszej szkoły odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa" uzyskało troje nauczycieli: Joanna Nietupska, Katarzyna Rogozińska, Krystyna Stępkowska oraz pracownicy szkoły: Zofia Jakoniuk i Michał Karpiński. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała Elżbieta Romanowicz. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież tutejszej szkoły.

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15