Biegi uliczne 2016

  • Drukuj

103Dnia 20 maja 2016 r., zgodnie już z wieloletnią tradycją, odbyły się w Rudce biegi uliczne, których celem było uczczenie 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz popularyzacja zdrowego - sportowego stylu życia.
Organizatorem imprezy jest Urząd Gminy Rudka, przy współpracy z naszą szkołą, oraz ZS im. Jana Pawła II w Rudce, a koordynatorem - opiekun boiska Orlik – pan Michał Zarzecki.
W biegach uczestniczyło około 140 uczniów z obu rudzkich szkół. Na zakończenie odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców. Medale w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczali wójt gminy Rudka – pan Andrzej Anusiewicz, oraz panie dyrektorki - Halina Leszczyńska i Danuta Kresso.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Policja i OSP w Rudce, którym serdecznie dziękujemy.
Kolejność w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
Dziewczęta:
I – Dominika Parzonka - kl. I TŻ
II – Monika Tryniszewska - I TŻ
III – Anna Szpakowska – kl. I TŻ
Chłopcy:
I – Mateusz Lewczuk – kl. – I TŻ
II – Patryk Malec – kl. – II TŻ
III – Mateusz Aseńczuk – kl. – I TŻ
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej imprezie, a szczególnie zwycięzcom.


Wojciech Boczkowski

galeriafoto