MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Udział w międzynarodowej konferencji historycznej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

106Uczniowie kl. I TŻ pod opieką nauczyciela historii wzięli udział 2 czerwca 2016 r. w międzynarodowej konferencji historycznej „ Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku". Konferencja odbyła się w dn. 2-3 czerwca 2016 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

107
Możliwość wysłuchania naukowych referatów wygłaszanych w różnych językach była dla uczniów interesującym i pouczającym doświadczeniem. Mogli również obserwować dyskusję naukowców z różnych krajów.

108
Uczniowie zwiedzili także czasową wystawę „Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne – Dzieje zaścianka Kisieliny Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych".

109Wizyta w ciechanowieckim muzeum była kolejną okazją do spaceru po pięknie skomponowanym skansenie prezentującym bogactwo dorobku kulturowego polskiej wsi.

110

 

logo w

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15