ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  • Drukuj

115„...CHYBA KAŻDY PRZYZNA MI RACJĘ, ŻE SZCZEGÓLNĄ SATYSFAKCJĘ SPRAWIAJĄ MU WAKACJE".
Ten cytat można uznać za motto uroczystości, która odbyła się 24 czerwca na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. W uroczystości, oprócz uczniów, udział wzięli nauczyciele oraz rodzice. Przybyli również zaproszeni honorowi goście wydarzenia. Pani Dyrektor Halina Leszczyńska w okolicznościowym przemówieniu wymieniła najważniejsze osiągnięcia uczniów. Podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku. Pani Dyrektor zapoznała również zebranych z treścią listu skierowanego do uczniów i nauczycieli przez posła Jarosława Zielińskiego. Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, otrzymali na forum szkoły świadectwa oraz nagrody, a ich rodzice odebrali listy gratulacyjne. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy wyróżnili się w różnych formach szkolnej aktywności. Uroczyste spotkanie podsumowujące rok szkolny 2015/2016 zakończył program artystyczny. Na zakończenie uczniowie podziękowali nauczycielom za ich wysiłek oraz życzyli dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom, koleżankom oraz kolegom słonecznych, pięknych, pełnych pozytywnych wrażeń, bezpiecznych wakacji.

galeriafoto