MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

168Nie przeszkodził nam deszcz za oknem ,by rozpocząć wakacje w prawdziwie „słonecznym „ nastroju. W tym szczególnym dniu zebraliśmy się w auli szkolnej, aby zakończyć uroczyście i oficjalnie miniony rok szkolny 2016/2017.

Towarzyszyli nam rodzice wyróżnionych uczniów oraz zaproszeni goście: ks. Proboszcz Andrzej Kiersnowski, p. Grzegorz Godlewski-Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, p. Halina Boratyńska-kierownik GOPS, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Mirończuk.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Halina Leszczyńska podsumowaniem osiągnięć i sukcesów uczniów . Najlepsi z nich , wyróżniający się najwyższą średnią ocen, otrzymali z rąk pani Dyrektor świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody a uczniowie ze średnią 4,0 i powyżej nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali także laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Pani dyrektor Halina Leszczyńska podziękowała wszystkim , którzy chętnie angażowali się w życie szkoły i rozwijając swoje zainteresowania mieli wpływ na sukcesy szkoły . Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. W imieniu wszystkich rodziców głos zabrała p. Małgorzata Mirończuk kierując słowa wdzięczności oraz podziękowania za pracę w całym roku szkolnym.
Podczas spotkania pani dyrektor Halina Leszczyńska odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela.
Pod koniec części oficjalnej serdeczne i ciepłe podziękowania za wieloletni trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży skierowała Pani Dyrektor do pani profesor . Elżbiety Romanowicz. Nie zabrakło także życzeń i podziękowań od społeczności uczniowskiej
Po części artystycznej, w której wystąpili uczniowie klas pierwszych oraz uczniowie z zespołu muzycznego ,wychowawcy klas wraz z uczniami spotkali się w klasach, by podziękować wzajemnie za rok pracy i otrzymać świadectwa.

Życzymy wszystkim spokojnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!

galeriafoto

ue2

kliknij6

corono960

4 43019 109

 PLAKAT A3 polskiebazarek 960

polskiebazarek.pl

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15