MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Integracja uczniów pierwszych klas.

17 11Jak ten czas szybko upływa.. Niedawno rozpoczynaliśmy rok szkolny i witaliśmy nowych uczniów w naszej szkole.

Podejmując naukę w szkole uczniowie spotykają się po raz pierwszy z nowymi kolegami, nauczycielami, znajdują się w nowym, nieznanym miejscu. Każdy z nich ma za sobą pewien bagaż doświadczeń, każdy ma inną osobowość. Początek roku szkolnego to trudny okres a zarazem pełny oczekiwań. W naszej szkole staramy się w tym czasie udzielać pomocy, wspierać uczniów pierwszych klas i współuczestniczyć w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Służą temu wszelkie działania podjęte na rzecz integracji uczniów. 27 września 2017 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Ciechanowca i Korycin. Uczniom towarzyszyli wychowawcy oraz starsi koledzy z samorządu szkolnego. Wyjazd integracyjny zakładał połączenie „przyjemnego” z „pożytecznym”. Zwiedzaliśmy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, gdzie szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy postaci naszego Patrona – ks. Jana Krzysztofa Kluka. Odwiedziliśmy Rezerwat Przyrody w Korycinach z zachowanymi w naturalnym stanie zbiorowiskami leśnymi grabowo - dębowymi charakterystycznymi dla Wyżyny Drohiczyńskiej. Zapoznaliśmy się z pracą szkółki leśnej. Integracyjny wyjazd zakończyliśmy wizytą w „Ziołowym Zakątku”. Piękne plenery jedynego w naszym województwie Ogrodu Botanicznego sprzyjały nawiązaniu koleżeńskich relacji w radosnej, beztroskiej atmosferze. Spotkanie integracyjne zakończyło pieczenie kiełbasek przy ognisku.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15