MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Koncert profilaktyczny - Czy słowem można zranić?! Profilaktyka nie prelekcja

17 1221 września w szkolnej auli ZSCKR w Rudce wystąpił Jacek Musiatowicz z synem Michałem.

Celem koncertu była profilaktyka w dziedzinie uzależnień oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego nas świata, określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości.
Program był także, oprócz pełnienia roli służebnej wobec zagadnień profilaktyki uzależnień, wspaniałym wydarzeniem kulturalnym, ponieważ był realizowany w formie koncertu rokowego.
Obejrzeliśmy go wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Rudce. Na długo zapadnie w pamięci słuchaczy.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15