MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Spotkanie z Rodzicami 9-2017

17 1424 września 2017roku rodzice, nauczyciele i wychowawcy spotkali się na pierwszej w tym roku szkolnym wywiadówce.

Przybyłych powitała Pani Dyrektor Halina Leszczyńska. Przedstawiła rodzicom wychowawców klas, nauczycieli i kierownictwo szkoły. Następnie w sposób syntetyczny zaprezentowała ubiegłoroczne osiągnięcia szkoły, sukcesy dydaktyczno – wychowawcze uczniów i nauczycieli oraz zrealizowane w szkole inwestycje. Przybliżyła również plany i zamierzenia na bieżący rok szkolny.

17 13
Przybyli na spotkanie rodzice mogli prześledzić na ekranie, co działo się w szkole od ostatniego spotkania. Uczniowie zaprezentowali się we fragmencie spektaklu ,, Tych jarmarków nie ma już”
Następnie rodzice w towarzystwie wychowawców i nauczycieli udali się na spotkania klasowe. Ostatnim punktem wywiadówki było spotkanie trójek klasowych. Powołana została Rada Rodziców, która zgodnie ze swoimi kompetencjami zaopiniowała podstawowe dokumenty szkolne oraz podjęła, leżące w jej gestii decyzje.17 15

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15