MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Święto Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej

17 2013 października 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka obchodzono uroczyście Święto Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej i ślubowaniem uczniów pierwszych klas.

   Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w rudzkim kościele, w której uczestniczyli nauczyciele, pracownicy, zaproszeni goście, uczniowie i ich rodzice.
   Podczas odświętnej gali, która odbyła się w szkolnej auli Dyrektor Halina Leszczyńska wygłosiła okolicznościowe przemówienie nawiązujące do historii szkoły, postaci patrona i Dnia Edukacji Narodowej. Przekazała zebranym skierowane na jej ręce życzenia od organów samorządowych, parlamentarzystów. Następnie odczytano list z życzeniami od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W uroczystej oprawie w obecności wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości przeprowadzono akt ślubowania uczniów pierwszych klas.
Świąteczny dzień w roku szkolnym stał się okazją do podziękowań nauczycielom i pracownikom Szkoły za wytężoną pracę i szczególne osiągnięcia. Pani Dyrektor wręczyła wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom nagrody Dyrektora Szkoły. Zebranych w szkolnej auli gości zapoznano również z informacją, że pani Dyrektor oraz czworo nauczycieli ZS CKR w Rudce otrzymało odznaczenia państwowe i Nagrody Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi.
   W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, którzy w swoim programie poszukiwali odpowiedzi na pytanie: „Skąd się wziął nauczyciel?” Zabawna konwencja programu wzbogacona występami wokalnymi Zespołu Septyma uatrakcyjniła obchody Święta Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15