MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Nie ufaj bezGRANICznie!!!

17 2318. października, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, uczniowie klas trzecich spotkali się z pracownikami Wydziału Prewencji KP Policji w Bielsku Podlaskim oraz z funkcjonariuszem Straży Granicznej  w Czeremsze.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie            i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci.
Profilaktycy policyjni i funkcjonariusz Straży Granicznej starali się uświadomić uczniom, czym jest handel ludźmi i na co zwracać uwagę, aby nie zostać ofiarą przestępstwa. Młodzież poznała więc złożoność i dynamikę zjawiska oraz uzyskała wskazówki, które pomogą zapobiec ludzkim tragediom.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15