MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki

17 26W dniu 13 listopada 2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyło się szkolenie na temat,, Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki’’.

Wykład z prezentacją multimedialną zorganizowany został z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Po przeprowadzonym szkoleniu uczniowie mieli okazję sprawdzić zdobytą wiedzę rozwiązując test. Trzy osoby, które uzyskały największą ilość punktów z testu, otrzymały nagrody rzeczowe.

galeriafoto

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15