MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Warsztaty agrotechniczne 2017

17 32Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie zorganizowała w naszej szkole warsztaty agrotechniczne na temat ,,Uprawa roślin bobowatych w woj. podlaskim jako alternatywa dla importowanej śruty sojowej.”

 

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in.: prof. dr hab. Jerzy Księżak - pracownik naukowy IUNG Puławy, Dyrektor SDOO w Krzyżewie p. Bronisław Puczel z pracownikami, Wójt Gminy Rudka p. Andrzej Anusiewicz. Gospodarza miejsca - ZSCKR w Rudce – reprezentowała Dyrektor Halina Leszczyńska. W warsztatach udział wzięli: rolnicy, studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży z opiekunami, nauczyciele i uczniowie ZSCKR. Najważniejszym punktem warsztatów był wykład prof. dr hab. Jerzego Księżaka pt. ,,Rola roślin strączkowych w zmianowaniu oraz produkcji białka paszowego”. W kolejnym punkcie spotkania Dyrektor SDOO w Krzyżewie mgr inż. Bronisław Puczel omówił wyniki plonowania roślin bobowatych grubonasiennych w woj. podlaskim w roku 2017. W czasie warsztatów swoją ofertę odmianową roślin bobowatych oraz innych roślin uprawnych przedstawiły następujące firmy:
• Hodowla Roślin Danko,
• Hodowla Roślin Strzelce,
• Poznańska Hodowla Roślin,
• IGP Polska,
• Prograin Zia.
Z ofertą nawozową słuchaczy zapoznał przedstawiciel firmy TRANS-ROL Kruszewo Wypychy. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

galeriafoto

 ue2

produktpolskiplus230

 

 

18 38

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15