Współpraca z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży

  • Drukuj

17 42W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży uczniowie klas czwartych technikum rolniczego i technikum agrobiznesu wzięli udział w szkoleniu:,, Sporządzania kiszonek i ich stosowanie w żywieniu bydła’’.

Wykład poprowadził prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń dr inż. Dariusz Minakowski z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.
Następnie uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną uczelni.