MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Maciej Kazimierz Ślósarz stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego.

17 53Dnia 28.12.2017 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbyło się wręczenie stypendiów i nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Otrzymał je każdy, kto uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,00 i był co najmniej trzykrotnym laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu wojewódzkim bądź jednokrotnym na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły Maciej Kazimierz Ślósarz. W uroczystej gali obok najzdolniejszych uczniów z Podlasia, udział wzięli ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego stypendia wręczył i złożył gratulacje Bogdan Dyjuk. Podlaskiego Kuratora Oświaty reprezentował dr Tadeusz Mosiek. Gospodarz – Rektor PB prof. Lech Dzienis gratulował nagrodzonym i zaprosił do studiowania na swojej uczelni.
Gratulujemy Maćkowi i wszystkim nagrodzonym

 

reforma960

 

18 38

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15